Zjednodušte si aj vy podnikanie s eID

Podnikáte alebo ste živnostník? Okrem práce na vašom biznise vás neminú ani povinnosti voči štátu a úradom. Takzvané “papierovačky” dokážu nejednému podnikateľovi a živnostníkovi zabrať značné množstvo času a nervov. Keďže ale od roku 2017 už všetky podnikateľské subjekty musia so štátom komunikovať elektronicky, niektoré úkony sa výrazne skrátili a vybavíte ich aj z pohodlia domova. Ktoré to sú a čo k tomu potrebujete?

eID a čítačka kariet ako povinná výbava každého podnikateľa

Komunikácia právnických osôb so štátom u nás prebieha cez elektronickú schránku, ktorú má už zo zákona každý podnikateľský subjekt povinne aktivovanú. Na to, aby ste do nej mohli vstupovať, kontrolovať doručené správy, rozhodnutia a elektronicky komunikovať s orgánmi verejnej moci potrebujete:

Okrem uvedených vecí, ktoré tvoria povinnú výbavu každého podnikateľa, štatutára či živnostníka, vám odporúčame zriadiť si aj kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). V elektronickom svete KEP nahrádza vlastnoručný podpis pri papierovom úradnom vybavovaní, budete ho tak potrebovať pre finálne podpísanie takmer všetkých online služieb štátu. 

Čo ako konateľ vybavíte elektronicky?

Kým do schránky vám predovšetkým prichádzajú rozhodnutia a oznámenia od štátu, cez samotný portál slovensko.sk môžete vy aktívne vybaviť rôzne potrebné záležitosti v mene firmy, ako je komunikáciu s daňovým úradom cez financnasprava.sk a so sociálnou poisťovňou cez socpoist.sk.

Online tak za firmu napríklad vybavíte:

  • Obchodný a živnostenský register (návrh na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri, výpis z obchodného registra, ohlásenie živnosti, žiadosť o výpis zo živnostenského registra)
  • Dane (daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty, miestne dane a poplatky, spotrebnú daň a pod.)
  • Colné konania
  • Štatistiky a iné ohlasovacie a spravodajské povinnosti
  • Verejné obstarávanie a s tým spojenú agendu
  • Výkazy od zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne
  • Účtovníctvo (Podanie účtovnej závierky, Spracovanie elektronických účtovných dokladov a iné)
  • Záležitosti týkajúce sa duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, dodatkové ochranné osvedčenia a pod.)
  • Dotácie a štátnu pomoc
  • ale aj ukončenie podnikania a zatvorenie podniku 

Na čo si dať pozor?

Ak s podnikaním začínate alebo ste uvedené služby doteraz nevyužívali, overte si či máte aktivovaný elektronický občiansky preukaz resp. máte na ňom nahraté aktuálne certifikáty pre kvalifikovaný elektronický podpis. Ten je totiž pri väčšine úkonov potrebný na finálnu autentifikáciu a ušetrí vám aj peniaze v podobe znížených cien kolkov pri elektronickom podaní.

Aby ste mohli elektronicky komunikovať so Sociálnou poisťovňou, je potrebné najskôr navštíviť pobočku a uzavrieť zmluvu, resp. dohodu o elektronickej komunikácii. Pokiaľ ste splnomocnenou osobou, je potrebné preložiť notársky overené plnomocenstvo.

Na online komunikáciu so zdravotnými poisťovňami môžete použiť online zriadenie prístupu do elektronických pobočiek, avšak je potrebné si na ich weboch skontrolovať postup, ako prevziať overovací nástroj – či už GRID kartu alebo ako aktivovať aplikáciu. Pokiaľ bude prístup zriaďovať splnomocnená osoba, bude musieť predložiť overenú plnú moc a navštíviť pobočku príslušnej zdravotnej poisťovne osobne.