Daňové priznanie elektronicky - ako postupovať a čo k tomu potrebujete?

Blíži sa marec a s ním aj čas daňových priznaní. Ak už podnikáte nejaký čas, viete, čo vás čaká, no ak ste si živnosť alebo s.r.o. otvorili len minulý rok, budete sa musieť popasovať s niekoľkodňovým procesom. Pripravili sme pre vás jednoduchý návod, ktorý vám pomôže zorientovať sa a podať daňové priznanie elektronicky správne.

Kto podáva daňové priznanie elektronicky?

Vo všeobecnosti sú to všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré majú povinnosť komunikovať len elektronicky. Podania cez internet tak pre vás nemusia byť úplnou novinkou, no s prvým elektronickým daňovým priznaním odporúčame začať v dostatočnom predstihu. Celý proces prihlasovania a autorizácie nového subjektu totiž môže trvať aj niekoľko dní.

Čo budete potrebovať?

Ak ste daňové priznanie elektronicky ešte nepodávali, najprv budete musieť získať prístup k systému elektronických daňových priznaní (eDane) na webovej stránke Finančnej správy SR. Registráciu je možné vykonať pomocou eID (občianskeho preukazu s elektronickým čipom), pomocou KEP (kvalifikovaného elektronického podpisu) alebo cez registračný formulár. Rovnakým spôsobom, ako ste vykonali registráciu svoje konto následne autorizujete a po odovzdaní dokumentov takisto elektronicky podpíšete. Okrem dokumentov týkajúcich sa daní budete potrebovať aj eID a čítačku kariet, kam vložíte váš občiansky preukaz.

Ako postupovať pri podávaní daňového priznania elektronickou formou?

  1. Prihláste sa do aplikácie eDane pomocou svojho osobného certifikátu (eID alebo KEP), ktorým overíte svoju totožnosť.
  2. Vyberte si typ daňového priznania, ktoré chcete podať, a vyplňte ho elektronicky.
  3. Nezabudnite priložiť povinné prílohy
  4. Skontrolujte správnosť vyplnených údajov a podpíšte daňové priznanie elektronicky pomocou svojho osobného certifikátu (eID alebo KEP).
  5. Potvrďte a odošlite daňové priznanie elektronicky.

Vo vašom konte v aplikácii eDANE následne uvidíte históriu komunikácie - odoslané dokumenty a tiež stav spracovania, kde by mala byť uvedená informácia „Prijaté a potvrdené.“ Aplikácia eDANE vám slúži na elektronickú komunikáciu s Finančnou správou SR a na vypĺňanie tlačív. Všetky aktuálne tlačivá v nej sa dajú vyplniť a podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo elektronickou značkou a následne odoslať ako podanie. Ide o pomerne prehľadnú aplikáciu, no ak si v akomkoľvek bode nebudete vedieť podariť, neváhajte kontaktovať priamo finančnú správu. Vyhnete sa tak opravným podaniam a ďalším nepríjemnostiam.