V podnikoch, úradoch, školách aj bankách - ako čítačky čipových kariet menia svet dát?

Nenápadné plastové kartičky, s ktorými prichádzame denne do kontaktu - stačí priložiť k čítačke a otvoria nám dvere, zaplatia kávu či pustia nás do firemného počítača. Technológia čipových kariet a ich rýchleho čítania prišla do našich životov nenápadne, no o to výraznejšie. S čítačkami sa už dnes stretávame takmer na každom kroku, pritom sme ich potenciál ešte ani zďaleka nevyčerpali. Prečo sú čipové karty také revolučné a ako s nimi môžete profitovať aj vy?

Jednoduché, no revolučné

Ako to celé funguje? Samotné čipové karty obsahujú v podstate len prepojené integrované obvody na ukladanie a spracovanie dát, ako sú osobné údaje, finančné informácie alebo zdravotné záznamy. Keď sa však čipová karta priloží k čítačke, dáta sa v zlomku sekundy načítajú a čítačka s nimi môže ďalej pracovať.  

Práve schopnosť uchovávať a spracovávať dáta priamo na karte je jedna z najvýznamnejších revolučných funkcií čipových kariet. V porovnaní s predchádzajúcimi technológiami, ktoré si na spracovanie dát vyžadovali externé zariadenia, sú čipové karty rádovo rýchlejšie a s dátami pracujú bezpečnejšie. Čipové karty tak umožňujú používateľom jednoducho a bezpečne overiť svoju totožnosť, napríklad pre prístup k citlivým informáciám.

Tieto vlastnosti v kombinácii s nízkymi nákladmi na správu a uchovávanie dát tak z čipových kariet a čítacích zariadení vytvárajú revolučnú technológiu. A tak si čítačky a karty našli uplatnenie v takmer každom odvetví hospodárstva a rýchlo sa rozšírili do celého sveta.

S čítačkami čipových kariet sa budeme stretávať ešte častejšie

Už ste dnes použili čítačku čipových kariet? Ak ste si kúpili lístok v MHD, zaplatili raňajky či otvorili dvere “kartou”, potom ste využili dnes veľmi obľúbenú bezkontaktnú čítačku čipových kariet. A to hneď niekoľko krát.

Zatiaľ čo kontaktné čítačky vyžadujú, aby bola karta vložená priamo do zariadenia, bezkontaktné čítačky umožňujú komunikáciu s kartou bez fyzického kontaktu. Sú preto ideálne tam, kde je potrebné rýchle a efektívne spracovanie veľkého množstva kariet, ako napríklad pri kontrolách na letiskách alebo pri vstupe do budov.

Čoraz častejšie sa s čipovými kartami stretávame aj vo verejnom sektore, či už v zdravotníckych zariadeniach, napríklad na prístup k zdravotným záznamom pacientov, alebo na úradoch na autentifikáciu zamestnancov a prístup do ich budov.

Samostatnú kapitolu tiež tvoria elektronické občianske preukazy, ktoré po novom obsahujú duálny čip, ktorý je použiteľný kontaktne s čítačkou aj bezkontaktne s pomocou zariadenia s funkciou NFC (ako platobná karta).

Ako viete využiť čipové karty vo vašom podnikaní?

Vo firmách sú dnes už čipové karty takmer nevyhnutnosťou. Viete s nimi efektívne a spoľahlivo vyriešiť fyzickú identifikáciu osôb, vstupy do objektov, vjazdy na parkoviská, ale aj klasické prihlasovania do systémov, online bankovníctva a aplikácií, ktoré pracujú s elektronickým podpisom.

Keďže čipové karty sú oveľa bezpečnejšie ako magnetické pásy (pretože zabezpečujú kryptovanie a autentifikáciu transakcií), minimalizujete tak riziko podvodu a krádeže identity.

Čítačky vám denne generujú detailné a prehľadne zaznamenané údaje, ktoré môžete ďalej analyzovať a pracovať s nimi.  Pomôžu vám získať prehľad o pohyboch vo firme, ako aj skvalitniť služby. Stačí vašu firmu vybaviť čítačkami čipových kariet a zabezpečiť systém na následné spracovanie dát. So všetkým vám radi pomôžeme.