Ako konvertovať súbor do formátu PDF/A?

PDF/A je oficiálna archivačná verzia formátu PDF definovaná v normách ISO 19005-1:2005 a ISO 19005-2:2011. Ide o zúženie definície PDF tak, aby súbory uložené v PDF/A mohli byť otvorené bez straty informácií všetkými budúcimi verziami softvérových nástrojov. Jednoducho povedané, ide o formát súborov s príponou .PDF, ale so špecifikovanými vlastnosťami. 

Pokyny na vytvorenie súboru PDF/A v systéme Windows pomocou programu MS Word: 

  • Kliknite na tlačidlo Súbor
  • Potom kliknite na tlačidlo Exportovať
  • V ponuke vyberte tlačidlo Vytvoriť súbor PDF/XPS
  • Následne sa otvorí nové okno, v ktorom môžete upraviť názov súboru alebo priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť. Potom kliknite na tlačidlo Možnosti
  • V ďalšom okne v časti Možnosti PDF začiarknite možnosť Kompatibilný s ISO 19005-1 (PDF/A)
  • Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte svoju voľbu a potom môžete súbor exportovať ako PDF/A

V aplikácii LibreOffice Writer vyberte možnosť Súbor - Exportovať ako - Exportovať do PDF a v nastaveniach začiarknite možnosť Archivované PDF - PDF/A-1b