Kvalifikovaný elektronický podpis vám ušetrí čas aj peniaze

S elektronizáciou verejnej správy sa do popredia dostal aj kvalifikovaný elektronický podpis – KEP, ktorý pri online podaniach plne nahrádza vlastnoručný podpis perom. Ide o najvyššiu úroveň elektronického podpisu. Ušetríte s ním nielen čas strávený behaním po úradoch, ale aj peniaze - pri použití e-služby totiž správne poplatky klesajú o polovicu až do výšky 70 eur. 

Čo je KEP a ako funguje?

Ako uvádza stránka slovensko.sk, kvalifikovaný elektronický podpis je ekvivalentom vlastnoručného podpisu, ktorým sa potvrdzujú právne úkony v listinnej podobe pri elektronickej komunikácii. Môžete ho použiť pri vybavovaní úradných záležitostí či už v rámci podnikania alebo ako súkromná osoba. KEP slúži na jednoznačné overenie identity autora podpisu a zaručuje nemennosť údajov, takže sa nemusíte obávať o dodatočné manipulovanie s údajmi. Ak k podpisu navyše pripojíte kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku, tak KEP v spojení s časovou pečiatkou má rovnakú právnu váhu ako úradne osvedčený podpis (notárom, resp. matrikou). 

Celý systém funguje na základe kryptografických kľúčov a kvalifikovaného certifikátu uložených vo vašom elektronickom občianskom preukaze eID. Ten pomocou čítačky čipových kariet prepojíte s aplikáciou vo vašom počítači a po zadaní bezpečnostných BOK a KEP PIN kódov môžete pár klikmi podpísať akýkoľvek elektronický dokument.

Kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEPom) podpisujete pre štát aj komerčný sektor

V súčasnosti je kvalifikovaný elektronický podpis na Slovensku možné využiť nie len pri pri elektronickej komunikácii s verejnou správou, ale aj v komerčnom sektore. Online tak podpíšete dokumenty napríklad pre:

 • Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk)
 • Obchodný register
 • Živnostenský register
 • Kataster nehnuteľností
 • notára, exekútora, súdy
 • daňovú a colnú sekciu Finančného riaditeľstva SR
 • štatistický úrad
 • ale aj kúpne zmluvy na tovar, objednávky, zmluvy o poskytovaní služieb, zmluvy o bežnej spolupráci a pod.

Či už si chcete zriadiť živnosť, vybaviť prídavky na dieťa, podať daňové priznanie alebo požiadať o zápis do katastra, s kvalifikovaným elektronickým podpisom všetko to vybavíte online z pohodlia domova. Ušetríte si tak behanie po úradoch a starosti s prípravou a vypisovaním dokumentov v elektronickej podobe a tiež nemalé peniaze za poplatky.

Začnite používať KEP aj vy

Pripravili sme pre vás jednoduchý návod ako si pripraviť všetky potrebné náležitosti, ktoré potrebujete k tomu, aby ste mohli podpisovať elektronické dokumenty KEPom bez obmedzení. (Podrobný návod na podpísanie KEPom nájdete na stránkach slovensko.sk)

Ako na to:

 1. Budete potrebovať počítač s nainštalovanou aplikáciou eID Klient a kontaktnú čítačku čipových kariet s príslušnými ovládačmi.
 2. Uistite sa, že máte elektronický občiansky preukaz s čipom (eID) vydaný po 26. júni 2021 (ak vlastníte eID staršieho dáta a doteraz ste KEP nepoužívali, budete si musieť pre používanie KEP vymeniť občiansky preukaz za nový).
 3. Poznáte svoj 6-miestny bezpečnostný osobný kód – BOK (zriadení pri vydávaní občianskeho preukazu)? Budete ho potrebovať pre potvrdenie podpisu.
 4. Požiadajte o vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis - môžete tak urobiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru pri preberaní eID alebo kedykoľvek neskôr.
  Ak ste už KEP v minulosti používali, môžete požiadať o vydanie nového certifikátu online cez aplikáciu eID Klient: Ikona nainštalovanej Aplikácie eID Klient sa nachádza v dolnej lište vpravo pri hodinách, pravým tlačidlom myši kliknete na “Vydať certifikáty” a ďalej postupujete podľa inštrukcií aplikácie.
 5. Nainštalujte si aplikáciu pre podpisovanie (D.Suite/eIDAS), ak používate Windows alebo D.Launcher, ak používate Mac alebo Linux. (Všetky potrebné aplikácie sú k dispozícii na ÚPVS v sekcii „Na stiahnutie“)

Takto pripravený môžete podpisovať akékoľvek vlastné elektronické dokumenty (napríklad cez jednoduchú službu na stránke qesportal.sk), ale aj elektronické podania pre verejnú správu napr. na potráli slovensko.sk (kliknutím na tlačítko “Podpísať” po vyplnení všetkých potrebných údajov pre danú službu).