Ako podpísať zmluvu elektronicky? Máme jednoduchý návod.

Ak chcete podpísať zmluvu alebo akýkoľvek iný dokument vo formáte PDF alebo MS Word na diaľku, t. j. bez toho, aby ste sa museli stretnúť s druhou stranou, riešením je podpísať dokument elektronicky. Navyše, ak takýto dokument podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom (t. j. najvyššou formou elektronického podpisu), potom má podľa nariadenia eIDAS rovnakú právnu váhu ako dokument podpísaný vlastnoručným podpisom.

Vlastný postup je jednoduchý:

  • V aplikácii Acrobat Reader DC - na stiahnutie tu, vyberte príslušný kvalifikovaný osobný certifikát (záložka Nástroje >> Certifikáty >> Digitálne podpísať).
  • Vyberte miesto, kam chcete vložiť elektronický podpis.
  • Potvrďte heslá a ďalšie kroky.
  • Na mieste, kam ste vložili podpis, by sa mal zobraziť jeho náhľad s možnosťou prekliknúť sa na jeho detail. Potom je súbor podpísaný a pripravený na odoslanie.
  • Ak ešte nemáte kvalifikovaný certifikát pre elektronické podpisy, napíšte nám. Radi vám ho zriadime osobne. Viac informácií nájdete v časti Nastavenie elektronického podpisu.

Druhým riešením je odoslanie zmluvy do dátovej schránky. Zmluvu nie je potrebné podpisovať. Stačí poslať príslušnú písomnosť druhej strane a potom stiahnuť potvrdenie o prijatí.