Kvalifikovaný a komerčný certifikát (rozdiely)

Kvalifikovaný osobný certifikát - pozor, nezamieňajte si kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovaný osobný certifikát. Zaručený aj kvalifikovaný elektronický podpis sú založené na kvalifikovanom certifikáte. Ten sa môže používať na podpisovanie dokumentov (PDF, MS Word atď.) alebo sa používa v rôznych webových aplikáciách (predkladanie ponúk do verejných súťaží atď.). 

Komerčný osobný certifikát - používa sa napr. na bezpečné prihlásenie, podpisovanie a šifrovanie e-mailov (t.z. na bezpečnú komunikáciu). Komerčný certifikát nie je automaticky uznávaný orgánmi štátnej správy. 

Kvalifikovaný elektronický podpis - elektronický podpis s najvyššou úrovňou dôveryhodnosti a bezpečnosti. Je to elektronický podpis, ktorý je vytvorený kvalifikovaným (QSCD) prostriedkom (napr. USB token alebo čipová karta) a ktorý je založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy. Táto požiadavka vyplýva z nariadenia eIDAS. Viac informácií o tejto problematike nájdete v článku o kvalifikovanom elektronickom podpise.