Vymeňte si občiansky preukaz za nový a podpisujte elektronicky

Ešte v polovici minulého roka oznámilo Ministerstvo vnútra, že niektorým občiansky preukazom vyprší platnosť certifikátu pre kvalifikovaný elektronický podpis. To znamená, že ak máte občiansky preukaz vydaný pred 20.6.2021, nemôžete s ním ďalej elektronicky podpisovať a musíte si ho vymeniť za nový. Zároveň sa od decembra 2022 vydávajú nové, takzvané biometrické občianske preukazy. Veľa ľudí preto výmenu preukazu rieši až teraz. Ako prebieha proces výmeny občianskeho preukazu v praxi a čo k tomu potrebujete?

Musím si vymeniť občiansky preukaz za nový?

Výmena občianskeho preukazu za nový sa vás týka len vtedy, ak máte preukaz starší ako 20.6.2021 a chcete ho používať na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu, teda s ním elektronicky podpisovať dokumenty. Ak však máte preukaz vydaný až po tomto dátume, teda novší, výmena nie je nutná. Ministerstvo od 21.6.2021 totiž vydáva občianske preukazy s novými čipmi a tie ostávajú v platnosti.

Taktiež, ak neplánujete občiansky preukaz využívať na podpisovanie elektronických dokumentov, nemusíte si ho meniť. Prihlasovanie do štátnych systémov, ako aj do elektronickej schránky občana nie je platnosťou certifikátov nijako ovplyvnené a tieto služby môžete bez problémov využívať aj naďalej.

Mám starší občiansky preukaz a chcem podpisovať KEPom, čo mám urobiť?

V tomto prípade ide o výmenu starého občianskeho za nový, teda budete postupovať tak, ako keby vám skončila platnosť celého občianskeho preukazu. O nový doklad musíte požiadať osobne na polícii alebo na oddelení dokladov, prípadne v klientskom centre. Dobrá správa je, že tak môžete urobiť aj v inom meste, napríklad tam, kde to máte momentálne najbližšie. Zároveň si nový doklad môžete nechať doručiť na ľubovoľné pracovisko, nie len na to, kde ste o doklad žiadali.

Vyhnite sa dlhým radom a objednajte sa na čas

Na to môžete využiť Univerzálny rezervačný systém ministerstva, ktorý vám umožní výber návštevy pracoviska v konkrétny dátum a čas. Takto si viete rezervovať termín pre vydanie aj prevzatie nových dokladov.

Ako na to?

  • Vyberte si agendu a termín vašej návštevy.
  • Po úspešnom zarezervovaní vám bude vygenerovaný PIN kód, ktorý si uschovajte.
  • V deň rezervácie zadajte PIN kód do kiosku vyvolávacieho systému na pracovisku.
  • Kiosk vám vytlačí lístok s poradovým číslom, na základe ktorého vás privolajú na pracovisko.
  • PIN kód je platný 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie.

V prípade, že si občiansky preukaz vybavujete z dôvodu skončenia platnosti certifikátov pre elektronický podpis, výmena je bez poplatku a štandardná lehota na doručenie nového dokladu je 30 dní. Za poplatok 20 EUR vám ho dodajú do 2 dní.

Pozor, s novým občianskym sa menia aj bezpečnostné kódy

Pamätáte si svoj bezpečnostný osobný kód (BOK), KEP PIN a KEP PUK? Pre nový preukaz si budete musieť nastaviť aj nové kódy – BOK (už pri prevzatí preukazu), KEP PIN a KEP PUK.  

Zároveň nezabudnite požiadať o vydanie nového kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis. Môžete tak urobiť osobne po prevzatí nového preukazu alebo online prostredníctvom aplikácie eID klient. Ak sa rozhodnete pre online spôsob, môžete postupovať podľa nášho návodu v predchádzajúcom článku.

Ako vyzerá nový občiansky preukaz?

Občiansky preukaz má nový dizajn s duálnym rozhraním a novými bezpečnostnými prvkami a okrem biometrickej podoby tváre - fotky obsahuje aj odtlačky prstov a bezkontaktný čip. Ministerstvo vnútra uvádza, že nový občiansky preukaz je pripravený pre používanie e-služieb cez mobil a čip je chránený mechanizmami aktívnej a pasívnej autentifikácie.

Podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom sa s novým občianskym preukazom nemení. Nie je potrebné inštalovať nové aplikácie, postačí vám aplikácia eID Klient a pre podpisovanie D.Suite/eIDAS a taktiež čítačka kariet.