Online prepis auta v roku 2023. Ako na to?

Elektronický prepis auta je na Slovensku novou možnosťou, no už teraz sa ukázal ako veľmi užitočný a efektívny. Ak máte na starosti prepis vozidla alebo ho plánujete vykonať v blízkej dobe, môže vám táto informácia ušetriť mnoho času a námahy.

Podľa nových pravidiel je možné auto prepísať aj online od roku 2023. Vyhnete sa tak nekonečným radom a celodennému čakaniu, navyše môžete ušetriť aj na správnych poplatkoch. Tie sú totiž pri elektronických podaniach aj o polovicu nižšie.  

Celý proces prepisu vozidla vybavíte cez portál www.slovensko.sk za predpokladu, že držiteľ vozidla je zhodný s majiteľom a elektronický prepis robia kupujúci a predávajúci spoločne. Teda kupujúci musí auto odhlásiť do 30 dní od zmeny vlastníka a nový majiteľ je zase povinný ho do 30 dní do evidencie vozidiel prihlásiť.

Na elektronický prepis auta budete potrebovať:

Ak ste auto predali (predávajúci), teda ho odhlasujete, na stránke slovensko.sk vyplníte Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu elektronicky (odhlásenie vozidla z evidencie), ktorú musíte podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a odoslať. Vo vašej elektronickej schránke potom vidíte, v akom stave je vaša žiadosť resp. či už bola vybavená. 

Nový majiteľ auta (kupujúci) bude musieť absolvovať viacero úkonov. Najprv je potrebné, aby poslal orgánu Policajného zboru splnomocnenie (podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom) prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Následne elektronicky podá Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla. K žiadosti priloží potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ako prílohu vo formáte PDF a tiež uhradí správny poplatok podľa vygenerovaných pokynov k platbe. Žiadosť taktiež podpíše KEPom a odošle.

Prepis vozidla elektronicky nie je len rýchly a jednoduchý, ale tiež umožňuje ušetriť mnoho času a úsilia. Doklady od vozidla a tabuľky s EČ budú novému majiteľovi doručené kuriérom slovenskej pošty na adresu uvedenú v žiadosti a taktiež nie je nutné pristaviť vozidlo ku kontrole. Preto, ak ste na Slovensku a plánujete prepisovať auto, určite sa oplatí využiť elektronickú možnosť.

V každom prípade sa pred tým, ako sa rozhodnete pre elektronické podanie žiadosti o prepis vozidla ubezpečte, že ste vlastníkom vozidla, ktoré chcete prepísať a že máte k dispozícii všetky potrebné dokumenty. Ak si nie ste istí, môžete si pozrieť podrobné návody na stránke slovensko.sk alebo sa obrátiť na ich kontaktné centrum.