Ako na elektronický podpis v aplikácii MS Outlook?

Elektronický podpis pripojený k e-mailovej správe je jednou z foriem zabezpečenia online komunikácie. Umožňuje overiť, kto je skutočným odosielateľom správy a tiež aj to, či sa obsah správy počas prenosu nezmenil. Ak už máte elektronický podpis, stačí ho nahrať do e-mailového klienta a začať ho pridávať do správ. Nie ste si istí, ako to urobiť? V tomto článku vysvetlíme, ako zabezpečiť správy elektronickým podpisom pre používateľov programu MS Outlook.

Ak chcete nastaviť elektronický podpis v e-mailovom klientovi, musíte mať platný kvalifikovaný certifikát. Ten by mal byť nainštalovaný v operačnom systéme Windows vrátane súkromného kľúča. Práve táto podmienka odlišuje elektronický podpis od bežného podpisu (vizitky), ktorý pridávate do e-mailových správ. Zatiaľ čo podpis predstavujúci záverečný pozdrav môže napodobniť ktokoľvek, digitálne podpísaná správa môže pochádzať len od vlastníka digitálneho ID, ktorý bol použitý na jej podpísanie.

Ak plánujete používať elektronický podpis najmä na podpisovanie a šifrovanie e-mailov, t. j. na bezpečnú komunikáciu medzi komerčnými subjektmi, postačí vám tzv. komerčný certifikát. Ak chcete komunikovať aj so štátnymi orgánmi, musíte mať kvalifikovaný certifikát, ktorý sa vyznačuje vyššou úrovňou zabezpečenia. 

Nemáte žiadny z týchto certifikátov? Zistite, aké sú rozdiely medzi jednotlivými typmi, a vyberte si, ktorý je pre vaše účely najvhodnejší.

Nastavenie elektronického podpisu v aplikácii MS Outlook 

MS Office podporuje elektronické podpisy od roku 2003. Je to jedna zo základných bezpečnostných funkcií. Konkrétne nastavenia sa líšia v závislosti od verzie balíka Office, ktorú používate, a od toho, či chcete elektronicky podpísať jednu správu alebo nastaviť podpisovanie všetkých správ. 

Elektronický podpis jednej správy v novších verziách programu MS Outlook 

 1. Vytvorte nový e-mail a prejdite na kartu MOŽNOSTI. V časti OPRÁVNENIA kliknite na tlačidlo Podpísať správu.
  1. Ak toto tlačidlo nevidíte, zostaňte na karte MOŽNOSTI. V časti DOPLŇUJÚCE MOŽNOSTI kliknite na ikonu pre otvorenie dialógového okna, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu. Vyberte položku Nastavenie zabezpečenia a začiarknite možnosť Pridať digitálny podpis k tejto správe. Potvrďte OK a zvoľte Zavrieť.
  2. Ak tlačidlo Podpísať správu nevidíte, pravdepodobne nemáte nakonfigurované digitálne ID na podpisovanie správ a digitálny podpis budete musieť nainštalovať. Prejdite do ponuky SÚBOR, vyberte položku MOŽNOSTI, Centrum zabezpečenia. Potom kliknite na Nastavenia centra zabezpečenia a vyberte položku Zabezpečenie e-mailu. Kliknutím na Import/Export importujte digitálne ID zo súboru v počítači alebo kliknite na Načítať digitálne ID, kde nájdete zoznam služieb, ktoré vydávajú digitálne ID.
 2. Vytvorte správu a odošlite ju. 

Elektronický podpis všetkých správ v novších verziách programu MS Outlook

 1. Prejdite do ponuky SÚBOR, vyberte položku MOŽNOSTI, Centrum zabezpečenia. Potom kliknite na položku Nastavenia centra zabezpečenia a vyberte položku Zabezpečenie e-mailu. V časti Šifrovaný e-mail začiarknite políčko Pridať digitálny podpis do odchádzajúcich správ.
 2. Ak sú k dispozícii, môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možností:
  1. Pri odosielaní podpísanej správy odoslať podpísanú správu bez nutnosti overenia - túto možnosť zvoľte, ak chcete povoliť čítanie správ príjemcom, ktorí nepoužívajú zabezpečenie S/MIME.
  2. Vyžadovať oznámenie S/MIME pre všetky správy s podpismi S/MIME - túto možnosť vyberte, ak chcete overiť, či príjemcovia dostali vašu správu v nezmenenej podobe. Overenie vám príde ako nová správa v doručenej pošte.
 3. Ďalšie nastavenia, ako napríklad výber konkrétneho certifikátu, môžete zmeniť kliknutím na tlačidlo Nastavenia.
 4. Nakoniec potvrďte OK.

Elektronický podpis jednej správy v programe MS Outlook 2007

 1. V e-maile prejdite na kartu Správa, vyberte položku Možnosti a kliknite na položku Digitálne podpísať správu.
  1. Ak toto tlačidlo nevidíte, kliknite na ikonu v pravom dolnom rohu skupiny Možnosti a otvorte dialógové okno. Vyberte položku Nastavenie zabezpečenia a v dialógovom okne Vlastnosti zabezpečenia začiarknite políčko Pridať digitálny podpis k tejto správe. Potvrďte OK.
 2. Vytvorte správu a odošlite ju

Elektronický podpis všetkých správ v programe MS Outlook 2007

 1. V zobrazení Pošta v ponuke Nástroje vyberte položku Centrum zabezpečenia a potom kliknite na položku Zabezpečenie e-mailu. V poli skupiny Šifrovaná pošta vyberte možnosť Pridať digitálny podpis do odchádzajúcich správ.
 2. Ak sú k dispozícii, môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možností:
  1. Pri odosielaní podpísanej správy odoslať podpísanú správu bez overenia - vyberte, ak chcete povoliť čítanie správ príjemcom, ktorí nepoužívajú zabezpečenie S/MIME.
  2. Vyžadovať oznámenie S/MIME pre všetky správy s podpismi S/MIME - vyberte, ak chcete overiť, či požadovaní príjemcovia dostali vašu správu v nezmenenej podobe. Overenie príde ako nová správa v doručenej pošte.
 3. Ďalšie nastavenia, napríklad výber konkrétneho certifikátu, môžete zmeniť kliknutím na položku Nastavenia.
 4. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Z hľadiska nastavenia je postup pre všetky verzie veľmi podobný. Najväčší rozdiel je v tom, že konfiguračné prvky sú v starších verziách (2003, 2007) umiestnené inak. 

Tip: Okrem možnosti elektronicky podpisovať komunikáciu nájdete v programe Outlook aj možnosť Šifrovať. Aby však bolo šifrovanie možné, musíte mať v systéme uložený platný certifikát pre partnera, s ktorým chcete komunikovať.