Ako exportovať certifikát pomocou nástroja Certmgr.msc alebo Správcu certifikátov

V súbore Certmgr.msc alebo tiež Správca certifikátov môžete pohodlne pracovať s certifikátmi, t. z. importovať, exportovať alebo odstraňovať ich. Tento nástroj odporúčame najmä pri exporte certifikátu vo formáte PKCS 12 (PFX). 

Správny postup pri exporte certifikátu je:

Zadajte "certmgr.msc" do spodnej lišty (panel úloh systému Windows) a kliknutím nástroj otvoríte.

Prechádzame na osobné certifikáty:

  • Vyberte certifikát, ktorý chceme exportovať
  • Kliknutím pravým tlačidlom myši na certifikát zobrazte ponuku a vyberte položku Všetky úlohy > Exportovať

 

Ďalej postupujte podľa príručky, t. z.:

  • Export vrátane súkromného kľúča
  • Exportovať so všetkými rozšírenými vlastnosťami
  • Ak je to možné, zahrnúť všetky certifikáty na ceste k certifikátu